تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۸۱۰۸
پست الکترونیکی : info@rtn.co.ir
شرکت روغن طلایی نیشابور

ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • خراسان رضوی ، نیشابور ، شهرک صنعتی خیام ، نبش میدان صنعت
 • info@rtn.co.ir
 • روابط عمومی : +98 (51) 43268108
  مدیریت : +98 (51) 43268108
  تولید : +98 (51) 43268108
  واحد آی تی : +98 (51) 43268108
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : 7 - 16
  ساعت کاری پنج شنبه : 7 - 14
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268108
© Copyright 2014 Neyshabur Golden Oil. All right reserved.