تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۸۱۰۸
پست الکترونیکی : info@rtn.co.ir
شرکت روغن طلایی نیشابور

معرفی مدیران شرکت روغن طلایی نیشابور

شرکت روغن طلایی نیشابور با توانمندی های مدیــران خـود
قدم بزرگی جهت رسیدن به اهداف والای این واحد صنعتی برداشته شود

مهندس علی اصغر فخرایی خسرویه

ریاست هیات مدیره

تحصیلات : کارشناسی مدیریت
پست الکترونیکی : AF@RTN.co.ir

مهندس قاسم پرنده رضوانی

مدیریت عامل و نایب رئیس هیات مدیره

تحصیلات : کارشناسی شیمی
پست الکترونیکی : QPR@RTN.co.ir

مهندس هاشم سلیمانی

مدیر مالی و مدیر امور اداری و منابع انسانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
پست الکترونیکی : HS@RTN.co.ir

مهندس علیرضا همتی

مدیر بازرگانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت
پست الکترونیکی : alireza.hemmati1989@gmail.com

درخواست همکاری با ما

مـــا به توانمندی شمــا احتیــاج داریـــم !

ما به تجریه و توانمدی های شما احتیاج دارم ، اگر مایل به همکاری با ما هستید بر روی لینک مقابل کلیک کنید .

سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268108
© Copyright 2014 Neyshabur Golden Oil. All right reserved.